headerimage
Home


Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnętrzregionalna, działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

sala_wizualizacja.jpg
portal15 testowy
Zakończenie budowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 czerwca 2013 05:36

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie

W dniu 31.01.2011 roku nastąpiło rzeczowe i finansowe zakończenie realizacji projektu realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 6.1 Schemat B projekty w zakresie rekreacji i sportu. W wyniku realizacji projektu została wybudowana sala gimnastyczna o powierzchni 2059,39 m2, która jest połączona dwoma łącznikami komunikacyjnymi ze szkołą podstawową oraz liceum. Nowo wybudowana sala jest ogólnodostępna, jednakże z sali głównie będą korzystali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie, a także osoby indywidualne, kluby sportowe.

Całkowity koszt projektu budowy sali gimnastycznej – 6 155 486,08 zł.

 
Zakończenie budowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 czerwca 2013 06:01

Budowa instalacji ciepłej wody w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

 

W dniu 30.11.2011 roku zakończono realizacje projektu pn. „Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Krakowskiego”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrze i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Projekt zrealizowano w następujących obiektach Powiatu Krakowskiego w Domu Dziecka w Sieborowicach, Zespole Placówek Opiekuńczo-wychowawczych w Miękini, Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach, Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach, Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, Domu Pomocy Społecznej w Owczarach oraz w Domu Pomocy Społecznej w Czernej. W wymienionych obiektach wybudowano instalacje przygotowawcze cieplej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego.

Całkowity koszt projektu wyniósł – 2 523 613,58 zł.

 
Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1033K i 2186K z przebudową mostu nr 86 w Krzeszowicach i budową mostu nr 73 w Tenczynku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 05 kwietnia 2013 10:33

„Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1033K i 2186K z przebudową mostu nr 86 w Krzeszowicach i budową mostu nr 73 w Tenczynku” realizowana w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, PRIORYTET 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, DZIAŁANIE 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C: Drogi powiatowe, Projekt Nr MRPO.04.01.03-12-503/09.

Wychodząc naprzeciw pilnym potrzebom rozbudowy i modernizacji powiatowej infrastruktury drogowej Powiat Krakowski wraz z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego w grudniu 2009r. złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji związanej z przebudową ciągu dróg powiatowych nr 1033K i 2186K oraz przebudową mostu nr 86 w Krzeszowicach i budową mostu nr 73 w Tenczynku. Projekt przeszedł pozytywnie poszczególne etapy oceny i uzyskał rekomendację dofinansowania.

Umowa o dofinansowane projektu (MRPO.04.01.03-12-503/09-00-XVI/330/FE/10) została oficjalnie zawarta w dniu 10 maja 2010r. pomiędzy Powiatem Krakowskim a Zarządem Województwa Małopolskiego.

Więcej…
 
Zakończenie budowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 czerwca 2013 05:19

Modernizacja obiektów – domów pomocy społecznej w Powiecie Krakowskim

W dniu 31.05.2011 roku ukończono projekt pn. „Modernizacja obiektów – domów pomocy społecznej w Powiecie Krakowskim”, zrealizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B – Opieka Społeczna. W ramach projektu zmodernizowano budynek „B” Domu Pomocy Społecznej w Owczarach i budynek Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach. Zrealizowana inwestycja objęła:

- w DPS Owczary – ocieplenie ścian i wykonanie tynków zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropu ostatniej kondygnacji, wymianę instalacji c.o. i przeróbki wewnątrz budynku poprawiające bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

- w DPS Karniowice – modernizacje dźwigu osobowego, podjazdów oraz stropodachu.


Całkowity koszt projektu wyniósł – 738 562,64 zł.

 
Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2191K i nr 2189K PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 05 kwietnia 2013 09:56

„Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2191K i nr 2189K” realizowana w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, PRIORYTET 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, DZIAŁANIE 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C: Drogi powiatowe, Projekt Nr MRPO.04.01.03-12-006/10.

Wychodząc naprzeciw pilnym potrzebom rozbudowy i modernizacji powiatowej infrastruktury drogowej Powiat Krakowski wraz z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego w lutym 2010r. złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji związanej z przebudową ciągu dróg powiatowych nr 2191K i nr 2189K. Projekt przeszedł pozytywnie poszczególne etapy oceny i uzyskał rekomendację dofinansowania.

Umowa o dofinansowane projektu (MRPO.04.01.03-12-006/10-00-XVI/530/FE/10) została oficjalnie zawarta w dniu 5 maja 2010r. pomiędzy Powiatem Krakowskim a Zarządem Województwa Małopolskiego.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
Designed by BRF